At Home With: Filippa Berg

Vi har följt Filippa Berg i många år nu och alltid imponerats av hennes förmåga att med väldigt små medel skapa ett personligt hem – oavsett var i världen hennes nomadliv tar henne. För tillfället bor den mångsysslande journalisten och bloggerskan i New York (men snart är hon i Australien och därefter blir det kanske en bergsby på Kreta). Vi tog en tur till den paulo santo-doftande Soho-lägenheten hon delar med sin pojkvän från ”down under” och en tigerbesatt tjej från Las Vegas aristokrati. 

Annons

Jag har ett behov av att ha det trevligt runtomkring mig och då får man ta det man har. Jag flyttade in här i september och fick lite panik eftersom min kille inte hade gjort någonting med rummet. Rullgardinerna var nere hela tiden och det enda som satt på väggen var ett gammalt yogaschema från någon som bodde här för flera år sedan. Överkastet var det enda som var schysst, annars såg det ut som ett hotellrum.”

Jag tror att min inredningsstil kommer hemifrån, från att ha vuxit upp i ett vackert hem med en pappa som är ett minutiöst inredningsfreak. Det är ett uttryckssätt och ett kreativt medium, och om man har ett behov att av uttrycka sig så kommer det ut på ett eller annat sätt. Såhär kommer det ut för mig.” 

Mobilen är gjord av minnen. Spegeln kommer från ett spegelträd i Woodstock, vi hittade den i gräset. Snäckorna kommer från en strand vi var på i somras och löven från upstate New York där vi firade Thanksgiving.”

Det första jag gjorde när jag flyttade in var en klassiker; jag satte upp gardiner. En sak som har gjort väldigt stor skillnad i rummet är textilierna. De är lätta att resa med också, nu när vi ska åka till Australien ett tag kommer jag att ta med dem. Då är det lätt att montera upp sitt hem. Jag tror att det är bra om ett hem är i ständig förändring. Det är friare. Jag ser det som att jag är ute på en resa. Just nu bor jag här och sedan får vi se. Ska man ha den livsstilen så kan man inte fästa sig för mycket vid saker eller köpa för dyra prylar. Då har man inte råd att fortsätta.

Inspirationen är en blandning. Mycket kommer från musik och kultur, men samtidigt vill man ju inte bo i något som försöker efterlikna det förflutna. Det gäller att hitta sin egen vinkel och något som passar rummet. Jämfört med min lägenhet i Stockholm är det mycket mer starka färger här och på sätt och vis mer experimentellt, jag har slängt in lite av varje. Jag vill inte att det ska kännas för tjejigt. Det är faktiskt en man som bor här också, det är därför jag har valt att jobba med mörkare färger.”

Spegeln på väggen köpte jag på Goodwill eller Salvation army. Gardinerna hittade jag också där. Det är väl en vana från att alltid gå på Myrorna i Stockholm. Jag går till de där ställena flera gånger i veckan, det har inte varit något problem att hitta grejer, tvärtom. I New York kan man också hitta mycket bra saker på gatan.” 

Det sista jag vill göra är att lägga ner en massa pengar på inredning. Sedan jag flyttade hit har saker fått betydligt mindre värde för mig. Vi är här just nu och om en månad är vi någon annanstans, det är skönt att inte vara bunden till något. I Stockholm handlar inredning mycket om statusmarkörer, som om det skulle göra saker och ting bättre. Man ska ha sitt Svenskt Tenn och Josef Frank, det är så himla safe. Andra grejer kan också vara fina, som en bild från en tidning eller något annat man hittar.” 

Jag är: Filippa Berg

Mitt hem är: Litet men fullt av kärlek

Senast in: En portabel vinylspelare 

Senast ut: En strykbräda, för den användes aldrig

Jag läser: Just nu Zen Mind, Beginner’s Mind av Shunryu Suzuki,

Jag ser: minst en film om dan, mest experimentella kultklassiker.

Jag lyssnar på: World music, rock och reggae.

Jag har på mig: Vintage, second hand och folklore

Jag blir inspirerad: av inre och yttre resor

Jag drömmer: om att få fortsatta leva och drömma som jag gör

For English, click ”Läs mer”

We have followed Filippa Berg for many years now and have always been impressed by her ability to create a personal home – no matter where in the world her nomadic life takes her. Currently the multifaceted blogger lives in New York (but soon she’ll be in Australia, and after that maybe in a mountain village in Crete). We took a trip to the paulo santo scented Soho apartment she shares with her boyfriend from down under and a tiger obsessed girl from the ”Las Vegas royalty”.

”I have a need to surround myself with nice things, and then you just have to take what you’ve got. I moved into this apartment in September and got a bit panicked because my guy hadn’t done anything with the room. The blinds were down all the time and the only thing on the wall was an old yoga schedule from someone who lived here a long time ago. The bedspread was the only thing that was nice, otherwise it looked like a hotel room. ”

”The first thing I did was a classic, I put up curtains. One thing that has made a very big difference in the room are the textiles. They are easy to travel with as well, so now when we’re going to Australia for a while, I’ll bring them with me. They makes it easy to put up your home wherever you are. ”

”The mirror on the wall I bought at Goodwill or Salvation Army. The curtains I found there too. I go to those places several times a week, there’s never a problem finding stuff – quite the opposite. In New York, you can also find a lot of good stuff on the street. The mobile is made of memories. The mirror is from a mirror tree in Woodstock, we found it in the grass. The shells are from a beach we visited this summer and the leaves from upstate New York where we spent Thanksgiving. ”

”I think my style comes from home, having grown up in a beautiful house with a father who is a meticulous interior design freak. To me i’s a way of expression and a creative medium, and if you have a need to express yourself it will come out in one way or another. This is how it comes out for me. ”

”My inspiration comes from a mix of everything. A lot of it has to do with music and culture, but at the same time I don’t want to try to recreate the past. You have to find your own angle that suits the room. Compared to my apartment in Stockholm this is much more vibrant and in some ways more experimental. I don’t want it to feel too girly. There’s a man living here too, which is why I have chosen to work with darker colors. ”

”The last thing I want to do is spend a lot of money, so I work with what I have. Right now we’re in New York, but in a month we’ll be somewhere else. Since I moved to the city, objects are much less valuable to me. In Stockholm interior design has a lot to do with status, as if that would somehow make things better. You have to have your Svenkt Tenn and Josef Frank, but it’s just so safe. A picture found in a magazine or something left on the street can be just as beautiful. ”

”I think a home should be in constant change. It’s a lot freer that way. I look at it as trip. Right now I live here and then we’ll see. If you want to have that lifestyle you can’t be too attached to things or spend to much money on them. Then you can’t afford to continue.

I am: Filippa Berg

My home is: Small but full of love

Last in: a portable record player

Last out: an ironing board, because we don’t need it.

I read: Right now Zen Mind, Beginner’s Mind by Shunryu Suzuki,

I watch: Holy Mountain by Alejandro Jodorowsky

I listen to: Don Cherry’s Organic Music Society

I wear: Vintage, second hand and folklore

I get inspired: by travelling. Both in the mind and on the earth

I dream: about keeping my life and my dreams
Laddar