At Home With: Hannah and Landon

Att komma hem till våra vänner Landon och Hannah Metz är lite som att komma hem till en excentrisk gammal släkting. Tvåan i Williamsburg är fylld med samlingar (läskiga dockor, hundtavlor, växter, vintagekläder och små porslinsdjur), katter (Pippin och Bobo), och – oftare än inte – människor (eftersom detta fina äkta par älskar att ha gäster).

Konstnären och designern/vintagekonässören har bott här i lite mer än tre år och precis som deras blogg har lägenheten en både drömsk och tidlös känsla. Om du inte är bekant med paret Metz sedan tidigare, kolla in Landons konst här och Hannahs vackra underkläder hos The Loved One (kul fakta: svenskarna tillhör hennes toppkunder!).

Annons

”Samlingarna är minnen från vårt liv i LA. Vi var i LA i tre år och bodde lägligt nog mittemellan två loppmarknader, Rose Bowl och PCC. Så vi var frekventa besökare och hamstrare (Hannah). Vi blev besatta av all möjlig skit. LA har en förmåga att förvandla människor till samlare av väldigt specifika saker (Landon). Vi är kattmänniskor, men samlar på hundporträtt. Vi sprang på en massa roliga hundarna och efter tre stycken blev det en samling (Hannah).”

”Den mesta konsten kommer från LA, med några familjemedlemmar inklämda. Det var nog lika bra att vi flyttade därifrån, annars skulle nog gråtande barn ha blivit vår nästa samling (Hannah). Jag vill börja byta mer konst och ha mer konst här hemma. Vi har en av mina målningar och ett par från våra vänner Ethan Cook och Jean Baptiste Bernadet. Vi behöver helt enkelt en större lägenhet med fler väggar (Landon).”

”Mina favoritsaker är växterna och schackspelet som Hannah gav mig i julklapp. Katterna är mycket fascinerad av det. Det är viktigt att ha växter omkring sig i New York tycker jag, något som lever. På grund av katterna måste alla växter hänga från taket. De har mördat minst fem stycken (Landon). De är bråkmakare, men vi älskar dem. Växter, katter och blommor är avgörande för en bekväm boendesituation för oss (Hannah).”

”Vårt hem är en bekväm tillflyktsort från den många gånger kaotisk staden omkring oss. Det är en fristad där man kan bara vara tyst. Vi växte båda upp i hem som var samlingsplatser för våra vänner och har hållit fast vid den traditionen. Jag tror att våra vänner tycker att vårt hem känns lite som deras mormors eller coola farbrors (Hannah).”

”Sovrummet har varit lite av en eftertanke. Det har en så konstig form, men jag känner att vi är på väg åt rätt håll. Det är rätt romantiskt. Jag önskar bara att vi hade en riktig garderob. Jag har samlat på vintagekläder sedan jag var tolv, och det sväller med åren (Hannah). ”

Klicka här för att se fler bilder!

Vi är: Landon och Hannah.

Vårt hem är: Bekvämt. Det är en avkopplande plats att läsa och spela schack på.

Senast i: Fyra nya målningar, av Jean Baptiste och Ethan.

Sist ut: En hel del kläder som inte användes. De är på väg till Beacon’s closet. Vi kastade också ut vårt koloxidlarm eftersom det ville inte sluta pipa (EFTER att tio yxbärande brandmän stegat genom lägenheten och bedömt att alarmet gått ut).

Vi läser: Jag läser Hollywood Babylon av Kenneth Anger, det är en jättebra bok (Hannah). Jag läser The interaction of color av Joseph Alber, en populär bok om färglära (Landon).

Vi tittar: Just nu är det en konstig mellanperiod. Vi ska titta Game of Thrones när det kommer tillbaka (Hannah). Jag gillar Louie Louie, det är min favoritserie (Landon).

Vi lyssnar på: Jag gillar verkligen The-Dreams nya mixtape. Jag lyssnar på de vanliga klassikerna när jag vill ta det lugnt och Panarama Bar Berghein-mixar i studion. En hel del av min praktik kretsar kring upprepning och då är det bra om man zonar ut (Landon). Jag lyssnar alltid på pratradio. NPR spelas dagarna i ända i den här lägenheten (Hannah).

Vi har på oss: Jag bär de här jeansen, kängorna och jackan varje dag. Jag har samma kläder på mig tills de dör (Landon). Han är som en seriefigur. Jag klär mig i vintage. Och, ja, jag bär underkläder från The Loved One (Hannah).

Vi inspireras: Jag inspireras av konst och natur (Hannah). Jag älskar musik, det är verkligen viktigt för mig. Natur. Jag gillar att titta på hundar som är ute och går. New York (Landon).

Vi drömmer: Om att fortsätta göra det jag gör och se det växa (Landon). Jag skulle vilja bo någonstans mitt i naturen. Ett stadshem och ett hem på landet – det är drömmen (Hannah).

For english, click ”Läs mer”

Walking into the home of our friends Landon and Hannah Metz feels a little bit like walking into the house of an eccentric old relative. The one bedroom Williamsburg apartment is filled with collections (creepy dolls, dog paintings, plants, vintage clothing and porcelain animals), cats (Pippin and Bobo) and, more often than not, people (since this beautiful husband and wife love to entertain).

The artist and designer/vintage connoisseur have inhabited the space for a little more than three years and just like their blog, the apartment has a dreamy, timeless, feeling to it. If you’re not familiar with the Metz from before, check out Landons work here and Hannah’s beautiful lingerie at The Loved One (fun fact: Swedes actually are among her top customers!).

The collections are all remembrances from our life in LA. We were in LA for three years and lived conveniently smack in between two flea markets, the Rose Bowl and the PCC. So we were frequenting those and stockpiling (Hannah). We kind of got obsessed with stupid shit. LA turns people into collectors of very specific things (Landon). We’re cat people, but we have a lot of dog portraits. I think after three it became a collection, we just kept running into weird looking dogs (Hannah).”

The furniture is sort of what’s available to us. The hutch and the stools in the kitchen we found on the street. We had been looking for a hutch just like this one, but they were all 300-400 dollars. One day this was just sitting in the street (Landon).”

Our home is a comfortable escape from the often times chaotic city around us. It’s like a safe haven where you can just be quite. We both grew up in homes that were gathering places for friends and I think we’ve just kept that tradition. I think our house feels like their grandma’s or their cool uncles home (Hannah).”

My favorite things are the plants and the chess that Hannah bought me for Christmas. The cats are very intrigued by it. I think it’s really important in New York to have plants around you, something alive. All the plants have to be hanging because of the cats. They’ve murdered at least five plants (Landon). They’re trouble makers though we love them. Plants, cats and flowers I think are vital to a comfortable living situation for us (Hannah).”

The bedroom has really been an afterthought for us. It’s kind of a weird shape, but I feel like it’s coming together. It’s sort of romantic. I only wish we had a real closet. I’ve been collecting vintage clothing since I was twelve. It expands over the years (Hannah).”

Most of the art comes from LA, with a few family members sprinkled in. It’s a good thing we moved, otherwise crying children would be our next collection (Hannah). I want to get into trading more and having more art in here. I do have one of my paintings and a couple from our friends Ethan Cook and Jean Baptiste Bernadet. We really just need a bigger apartment with more walls (Landon).”

We are: Landon and Hannah.

Our home is: Comfortable. It’s a relaxing place to read and play chess.

Last in: Four new paintings, Jean-Baptiste’s and Ethan’s art.

Last out: A lot of clothes that weren’t being worn. They are on their way to Beacon’s closet. We also threw out our carbon oxide alarm because it kept beeping (AFTER 10 ax bearing fireman stomped through our apartment and determined the alarm was expired).

We read: I’m reading Hollywood Babylon by Kenneth Anger, it’s a great book (Hannah). I’m reading The interaction of color by Joseph Alber book, a really popular color theory book (Landon).

We watch: It’s that weird in between period. We’re gonna be watching game of thrones when it comes back (Hannah). I like Louie Louie, it’s my favorite show (Landon).

We listen to: I really like The-Dreams new mixtape. And the usual classical stuff when I want to chill and Panarama Bar Berghein mixes in the studio. A lot of my practice revolves around repetition and that really makes you zone out (Landon). I always have talk radio on. NPR plays in this apartment all day (Hannah).

We wear: I wear these jeans, boots and jacket every day. I wear them till they die (Landon). He’s like a cartoon character. I wear vintage. And, yes, I wear The Loved One undies (Hannah).

We get inspired: I’m inspired by art and nature (Hannah). I love music, it’s really important to me. Nature. I like watching dogs walking. New york (Landon).

We dream: Of keep doing what I’m doing and watch it grow (Landon). I would like to live somewhere surrounded by nature. A city place and a country place – that is the dream (Hannah).

FOR MORE PICS, CLICK HERE!
Laddar