At Home With: Nilea Alexander

Nilea Alexander jobbar i modebranschen och hennes särskilda touch syns i allt hon gör. Hennes hem i Crown Heights, Brooklyn, är en technicolor-dröm, fylld med berättelser från hela världen. Brownstonehuset, där hon bor med sin man Lamine, katterna Spaghetti och London och sin enorma vintagesamling, har funnits i familjen i 45 år och sett området utanför dörren förändras. Men nu fokuserar vi på insidan!

FOR ENGLISH, CLICK ”LÄS MER” AT THE BOTTOM OF THE PAGE!

”Det här har varit ett familjehem sedan 1968, då min farbror, som precis gick bort, köpte hela byggnaden. Jag har bott här sedan 2006. Han var en skräpsamlare, precis som jag, så rummen längst bak var totalt packade med grejer. När jag flyttade in var jag tvungen att renovera en del. Eftersom jag inte hade så mycket pengar, gjorde jag det mesta själv – det blev en sorts konstprojekt.”

”Jag är en professionell ”hoarder”. Många av mina möbler har jag hittat på gatan, men det var innan vägglusskräcken. Datorbordet gjorde jag av ett gammalt metallskåp, jag tog bara bort dörrarna och la det ner. Lamporna är min farbrors och soffan kommer från en kompis mamma. Den här platsen är berättelsen om mitt liv och tidigare var det berättelsen om min farbrors liv. Jag kan peka på vad som helst här inne och berätta varifrån det kommer och vad jag gjorde just då.”

Annons

”Min stil är bara en blandning av allt möjligt. Jag använder ordet technicolor, haha. Jag tittar mycket på gamla färgfilmer från 50- och 60-talet, som ”Auntie Mame”. Jag antar att vardagsrumstapeten har suttit där sedan 60-talet. Kökstapeten har jag gjort själv av gamla tidningar.”

”Mitt favoritrum är garderoben. Kläder är något jag aldrig köper nytt, jag har samlat sen jag var 16. En kan kalla det vintage, vi kallade det bara second hand. 98 procent av mina kläder är second hand, det är snyggare, billigare och de bär på berättelser. Jag inspirerades även av de stora garderober kvinnor hade förr i tiden. För att kunna njuta av dina kläder måste du se dem varje dag. Vad är poängen med att ha allt i lådor eller på lager? Njut av dem, visa dem! Vakna varje dag och var omgiven av dem!”

 

”När min man flyttade in tog han med sig tre saker. Om du tittar tillräckligt noga kan du se vad. Det är tv:n, datorn och garderoben i sovrummet. Han är inte hippiedippie som jag, men han gillar rena linjer och har fört med sig lite modernare influenser till hemmet. Han får mig att känna mig lite vuxen, haha.”

 

”Jag har gjort ljuskronan i sovrummet. Armaturen hittade jag på butiken Paris on Ponce i min hemstad, Atlanta. Jag älskar den butiken! Vinflaskor hänger bara med rep trån taket. Jag tycker inte att kasta saker, så jag förvandlar mina vinflaskor till ljusstakar eller hänger dem från taket. När min man först kom hem till mig trodde han att jag var galen, haha. Jag kan gå totalt överbord med färger och mönster, men han balanserar upp det.”

”Förut bodde jag i en etta och alla mina kläder hängde från taket. Det var alltid stökigt, så när jag flyttade in här ville jag verkligen ha ett rum som inte handlade om kläder. Så nu håller jag sovrummet rent, det är där jag kopplar av, jag blir inte överstimulerad.”

”Kartan hittade jag när jag besökte min syster i Holland. Jag monterade den på en duk och tepåsade den, så att den ser gammal ut. Jag har aldrig haft möjlighet att spendera pengar på konst, men jag tar det jag har och får det att funka – det är vad både konsten och livet är för mig. Jag har utsmyckat eldstaden också. Jag var nog lite full, linjerna är inte riktigt raka. Men vem bryr sig om allt inte är perfekt? ”

Se fler bilder på vår flickr! 

Jag är: en samling berättelser.

Mitt hem är: Berättelser! Det är typ så jag ser på livet, det är vad allt det här är.

Senast i: Basilika, persilja och avokado som jag köpte igår.

Senast ut: En gammal AC.

Jag läser: du kommer aldrig se mig sitta och läsa en bok på tunnelbanan, men jag bläddrar i tidningar och tittar på massor av bilder.

Jag tittar: På mycket gamla filmer. Min tv är låst mellan TCM, Turner Classic Movies, och den franska kanalen. Och ”Real housewives of Atlanta” gör min dag när jag känner mig trashy.

Jag lyssnar: På allt. Min mans musiksmak är helt galen, jag tror att han var dj i ett tidigare år. Vi blandar vilt.

Jag bär: Det här är min ”jag har gäster”-outfit. Jag bär vad dagen dikterar, men jag är alltid välklädd. Det är orsaken till att jag går upp på morgonen. Du talar till folk genom dina kläder och du måste äga det budskapet. Du säger så mycket utan att öppna munnen. Det är alltid vintage och jag berättar alltid en historia.

Jag inspireras: Av allt! Jag är alltid ute efter inspiration. Gamla filmer, absolut. Bloggar, magasin, men mer än något annat, människor. Öppna ögonen, inspirationen finns överallt!

Jag drömmer: Jag jagar mina drömmar, så det känns alltid som att de är inom räckhåll. Inte för att de är vardagliga, utan för att jag bara är här en gång. Jag jagar de saker jag är besatt av. Jag lever, jag gör. 

As a fashion retailer/designer, Nilea Alexander brings her special touch to everything she does. Her home in Crown Heights, Brooklyn, is a technicolor dream, filled with stories from all over the world. The brownstone house, where she lives with her husband Lamine, cats Spaghetti and London and her enormous vintage clothes collection, has been in her family for 45 years and seen the neighborhood change. For now, though, let’s focus on the inside!

This has been a family home since 1968, when my great uncle, who just died, bought the whole building. I’ve been living here now since 2006. Much like me he was a junk collector, so the back rooms were packed with stuff. I did some renovations. Since I didn’t have a lot of money, I did a lot of it myself – it was sort of an art project for me.”

I’m a professional hoarder. A lot of the stuff I found in the street, before the bedbug scare. The computer desk I made out of and old metal locker, I just took the doors of and put it down on the side. The lamps are my uncle’s and the couch used to belong to friend’s mother. This place is just the story of my life, and before, my uncle’s. I can probably point to anything and tell you where it’s from and what I was doing at the time.”

My style is just a mix of everything. I might use the word technicolor, haha. I watch a lot of old color movies from the 50’s and 60’s, like Auntie Mame. I assume that the living room wall paper has been there since the 60’s. The kitchen wall-paper I made myself out of newspapers.”

My favorite room is my closet. Clothes are something I never buy brand new. I’ve been collecting since I was 16. You can call it vintage, we just called it thrift. 98 percent of that is vintage, they look better, are cheaper and have their own stories. I was also inspired by the grand closets women used to have. In order to have your clothes and enjoy them you have to see them everyday. What’s the point of having all this stuff in boxes and storage? Enjoy it, show it! Wake up everyday and be surrounded by it!”

When my husband came, he brought three things with him. If you look around the house hard enough, you can see it. It’s the tv, the computer and the closet he has in the bedroom. He’s not hippiedippie like me, but he likes clean lines. It helped bring a little modern influences into my house. He helps me feel a little grown up, haha.”

I made the bedroom chandelier. The actual fixture I got from Paris On Ponce in my hometown, Atlanta. I love that store! The wine bottles are just hanging with rope. I don’t like throwing things away, so I make my wine bottles into candle holders, or hang them from the ceiling. When my husband first came to my house he thought I was just crazy. I can go overboard really quickly with colors and patterns and he helps level it out.”

I used to live in a one bedroom and all my clothes were hanging from the roof. It was always messy, so when I moved into here, I just wanted to have a room that was not about clothes. One room that is clean, where you can relax. This is where I chill out, I’m not over stimulated.”

I got the map when I visited my sister in Holland. I put it on a canvas and teabagged it to make it look a little older. I’ve never been anyone to spend money on art, but taking the stuff you have and making it work is just what art and life is for me. I did the fireplace too, I was just having fun. I was probably a little drunk, cause the lines aren’t really straight. But who cares if it doesn’t match?”

I am: a collection of stories.

My home is: Stories! That’s kind of how I view life. You’re sitting here because of stories. That’s what all this stuff is.

Last in: some basil, parsley and avocado that I got yesterday.

Last out: An old AC.

I read: Here’s the thing about me, you won’t see me on the train reading a book, but I look at a lot of magazines and pictures.

I watch: A lot of old movies. My tv is locked between TCM, Turner Classic Movies, and the French channel. And ”Real housewives of Atlanta” makes my day when I’m feeling trashy.

I listen to: Everything. My husband has a crazy music collection, in his former life I think he was a dj. We mix it up.

I wear: When I’m having people over, this is my ”I’ve got comapny’ homewear. I wear whatever the day dictates, but I’m always well-dressed. That is why I get up in the morning. You talk to people with your clothes and you have to own that message. You’re saying so much wihtout opening your mouth. It’s always vintage and I’m always telling a story.

I get inspired: Everyting, shit! I’m always looking for inspiration. Old movies, for sure. Blogs, magazine, but more than anything, people. Open your eyes!

I dream: I chase my dreams, so they always feel like they’re within reach. Not because their mundane, but because I’m only here once. I chase the things i’m obsessed with. I’m living it, I’m doing it. 
Laddar