At Home With: Samantha and Patrick Pleet

Sedan vi först upptäckte Samantha Pleets drömska men ändå moderna modelinje har vi varit förälskade. Som person är den New York-baserade designern om möjligt ännu härligare, så det kändes helt naturligt att hennes och maken/affärspartnern Patricks magiska Greenpointhem skulle bli vårt första riktiga bloggstopp.

”Vi flyttade in för fyra år sedan, precis efter att vi gift oss. Så fort huset började byggas visste vi att vi ville bo här. Eftersom det är väldigt modernt gillar vi att ha mycket rustika grejer. Vi vill att lägenhet ska kännas lite som insidan på en skogstomtes hus.”

”Att inreda är en av våra favoritaktiviteter. Så länge vi båda gillar en sak vet vi att den är bra. Soffan är antagligen vår bästa möbel, eftersom det är där vi spenderar mest tid. Det är en Togo-soffa från Ligne Roset. Förut hade vi många fler växter, men på sistone har vi rest väldigt mycket.”

”Jag har ärvt några fantastiska coutureplagg från min mormor, vintage Chanel och Bob Mackie. Den röda klänningen är från Adolfo, den är bara så perfekt. De andra är min egen design. Trävalen på väggen har min morfat gjort. Han och min mamma brukade snickra möbler tillsammans.”

”Vi har väldigt många kreativa kompisar och samlar på konst från våra vänner. Ibland köper vi andra grejer också, som de två ansiktena som vi hittade på våra vänners galleri End of Century. Muralmålningen i sovrummet har en annan kompis gjort. Sovrummet känns lite som en skog. Jag växte upp nära skogen utanför Philadelphia och naturen är en grundläggande inspiration i allt jag gör.”

”Den här stolen har tillhört min gammelmormor. Vi har väldigt många släktklenoder, som min morfars Herman Miller-skänk. Jag gillar att ha många små prydnader framme. Nästan allt i vårt hem har en historia.”

”Det första vi gjorde när vi flyttade in var att bygga bokhyllan. Patrick sågade till den av överblivet trä från en lokal brädgård. Han har också byggt vår säng. Vardagsrumsbordet kommer från mitt barndomshem. Jag hade matchande stol och säng, men den var omöjlig att få in i lägenheten så den fick slängas. Det var typ det sorgligaste någonsin! Men björksängen blev en tröst.”

”Köksbordet kommer från Wonk och är tillverkat lokalt i Brooklyn. Vi ville ha något som inte stör utsikten. Lamporna ovanför är från Tom Dixon. Lägenheten har två balkonger, vilket är helt fantastiskt. Vi har redan haft en stor körsbärsskörd, men nu blommar ett av träden igen.”

Vi är: modeskapare
Vårt hem är: vårt eget magiska rike. En urban oas i staden.
Senast in: de två ansiktena från våra kompisars galleri.
Senast ut: Samanthas barndsomssäng.
Vi läser: Samantha: ”Baby Geisha” av Trinie Dalton och ”Cloud Atlas” av David Mitchell. ”A history of the world in 100 objects” när jag inte kan somna! Patrick: ”Nine Stories” av JD Salinger.
Vi ser: ”Game of Thrones”, ”Downton Abbey”, ”Louis Louis” och mycket film. ”Moonrise Kingdom”, ”The Master” (Patrick älskade den, Samanhta håller inte med), ”The Shining”.
Vi lyssnar på: Dirty Beaches, early Beatles, Chairlift, Beach House, Dirty Projectors. Vi har många musikaliska vänner som vi lyssnar på.
Vi har på oss: Samantha: Mina egna kläder blandat med vintage. Och alla skor jag designar. Jag älskar hattar också. Patrick: Vintage. Klassiska grejer, som APC, J.Crew och Blacksmith Jeans som vår kompis designar.
Vi blir inspirerad: av resor, filmer, böcker, konst och museer. Samantha: När jag designar plockar jag bara upp tyget och börjar drapera.
Vi drömmer: om att kunna fortsätta göra det vi gör. Göra fler samarbeten. Kanske ha våra egna butiker och designa väskor.

Annons

For English, click ”Läs mer”.

The moment we laid eyes on Samantha Pleets dreamy yet modern fashion line we fell in love. In person the New York-based designer is even more loveley, so it was only natural that the magical Greenpoint home she shares with husband/business partner Patrick would be our first blog stop.

”We moved in four years ago, just after getting married. The moment we saw the house go up, we knew we wanted to live here. Since it’s very modern, we like to have a lot of rustic stuff. We sort of want it to feel like the inside of a gnome house.”

”Decorating is probably one of our favorite things to do. As long as we both like something, we know it’s good. The sofa is probably our favorite piece of furniture, since that’s where we spend the most time. It’s a Togo couch from Ligne Roset. We used to have a lot more plants, but we’ve been traveling a lot lately.”

”I’ve inherited some amazing couture from my grandmother, vintage Chanel and Bob Mackie. The red dress is from Adolfo and it’s just so perfect. The other ones are my own design. My grandfather made the wood whale. He and my mom used to make furniture together.”

”We collect art work from our friends and we have a lot of creative friends. Sometimes we buy other stuff too, like those two faces from our friends gallery End of Century. Another friend made the bedroom mural. The bedroom almost feels like a forest. I grew up in a very woodsy environment outside Philadelphia and nature is an underlying inspiration in everything I do.”

”This chair used to belong to my great grandmother. We have a lot of heirlooms, like my grandfather’s Herman Miller dresser. I like to have a lot of little things on display. Almost everything in our house has a story.”

”The first thing we did was build the bookshelves. Patrick made them out of salvaged wood from a local lumber yard. He also built the bed. I grew up with the coffee table. I used to have a matching bed and chair, but we couldn’t get the bed into the apartment so I had give it up. That was the saddest thing! But the birch bed was a consolation.”

”The kitchen table is from Wonk and made locally in Brooklyn. We wanted something that wouldn’t block the view. The lamps are from Tom Dixon. The apartment has two balconies, which is fantastic in the summer. We’ve already had a big cherry harvest, but one of the trees is blooming again.”

We are: fashion designers
Our home is: our own magical realm. An urban retreat from the city.
Last in: the faces from our freinds gallery.
Last out: Samantha’s childhood bed.
We read: Samantha: ”Baby Geisha” by Trinie Dalton and ”Cloud Atlas” by David Mitchell. ”A history of the world in 100 objects” for when I can’t fall asleep! Patrick: ”Nine Stories” by JD Salinger.
We watch: ”Game of Thrones”, ”Downton Abbey”, ”Louis Louis” and a lot of movies. ”Moonrise Kingdom”, ”The Master” (Patrick loved it, Samanhta didn’t), ”The Shining”.
We listen to: Dirty Beaches, early Beatles, Chairlift, Beach House, Dirty Projectors. We have a lot of musical friends that we listen to.
We wear: Samantha:My own clothes mixed with vintage. And all the shoes I design. I also really love hats. Patrick: Vintage. Classic stuff, like APC, J Crew and Blacksmith Jeans that our friend designs.
We get inspired: from travelling, films, books, art and museums. Samantha: When I design, I just pick up the cloth and start draping.
We dream: of being able to keep doing what we’re doing. Keep on doing collaborations. Maybe have our own stores and to design handbags.
Laddar