At Home With: Tim Barber

Oavsett om det är landskap, porträtt eller något mittemellan slutar vi aldrig att fängslas av ögonblicken som vår vän Tim Barber förevigar. Den före detta fotoredaktören för Vice magazine och grundaren av webbgalleriet tinyvices (där vi hittar nästan alla våra nya favoritfotokonstnärer) har också publicerat flera böcker och plåtat kampanjer för storheter som Stella McCartney, Nike och Opening Ceremony. Vi tog en tur till hans vackra Chinatownloft, som också fungerar som fotostudio.

Annons

”Jag har bott här i lite över ett år nu. När jag hittade det här stället tog det tre månader innan jag fick flytta in, så jag hade gott om tid att tänka på utrymmet. Lägenheten var helt tom, så jag och mina vänner har i princip byggt allt själva, vilket gjorde att jag kunde vara väldigt specifik. Jag är en ganska organiserad person, och extra organiserade här inne eftersom jag fick designa allt själv.”

”Jag var tvungen att kunna fotografera i lägenheten, vilket innebar att jag lät den vara ganska tom och rymlig och såg till att de större möblerna är lätta att flytta på. Eftersom jag fick utforma utrymmet med mina grejer i åtanke är allt platsbyggt. Det är ungefär som ett skepp, form efter funktion. Många av sakerna har jag hittat på gatan. Möblerna är oftast en kombination av hittat, loppisfynd och arvegods. Soffbordet är en kista som min farbror har restaurerat. Sofforna kommer från Ikea. Matbordet hittade jag på gatan, men jag tar inte upp grejer från gatan längre. Vägglusepidemin har skrämt mig.

”Jag tycker det är viktigt att ha växter eftersom de är levande – man måste ta hand om dem. Växter är den enklaste sortens husdjur. Den största har varit i familjen i kanske 15 år. Den växte i min mammas trädgård i Massachusetts, men har bott hos mig sedan jag flyttade till New York för cirka 10 år sedan.”

”Vi byggde hyllorna och dagbädden, som också fungerar som gästsäng och förvaringsbehållare. Konsten är mestadels gjord av vänner eller av mig. Jag byter med folk eller får konst i present. Ibland köper jag ett verk, men det är mycket sällan.”

 ”Jag gjorde en plåtning i ett gammalt gym i Jersey City. Det var en fallfärdig byggnad med ett skumt lager bakom, fyllt med sådana här bänkar. Killen jag arbetade med köpte några åt oss, som levererades nästa dag. Jag har mycket småsaker, miniatyrskulpturer. Många är skultpturala saker som folk har gjort åt mig, eller som jag har gjort, eller saker som jag har hittat på konstiga ställen.

”Det är viktigt för mig att bo på Manhattan. Kvarteret bryr jag mig inte så mycket om, men det finns en hel del intressant historia till Bowery. Jag har alltid jobbat hemifrån. Jag gillar inte tanken på att pendla, det verkar vara slöseri med tid. Men det finns tillfällen då jag spenderar lite för mycket tid här, och måste tvinga mig själv att gå ut.”

Jag är: Tim Barber.

Mitt hem är: en bostad/studio på the Bowery i New York.

Senast i: Jag köpte precis en massa studioutrustning på B & H i går.

Sist ut: sopor.

Jag läser: e-post.

Jag tittar: Jag såg precis en djupgående dokumentär om konspirationsteorier om de gamla pyramiderna.

Jag lyssnar på: massor av saker men mest mina vänners radioprogram Chances With Wolves på East Village Radio.

Jag bär: Jeans. Tofflor och min ”Radarte” tröja från Rodarte, som nyligen blev känd när Jay-Z hade på sig den på en basketmatch.

Jag blir inspirerad: av allt. New York. Internet.

Jag drömmer: Allt är en dröm.

For English, click ”Läs mer”.

Whether it’s landscapes, portraits or something in between, we’re mesmerized by the moments captured by our friend Tim Barber. A former photo editor for Vice magazine and founder of web gallery tinyvices (where we find most of our new favorite photo artists), he has also published multiple books and shot for the likes of Stella McCartney, Nike and Opening Ceremony. We visited him at his beautiful Chinatown loft, which also doubles as his photo studio.

 

I’ve been here a little over a year. After I found it i didn’t get to move in for three months, so I had a lot of time to think about the space. It was completely empty and raw and me and my friends built it out ourselves, so I got to be very specific. I’m a pretty organized person, and extra organized in here because I got to design everything myself.”

 

I had to be able to shoot in the space, so that meant I kept it quite spacious and empty and made sure that the bigger things are movable. Since I got to design the space with my stuff in mind, I built places for everything. It’s kind of like a ship, form following function.”

 

I’ve found a lot of stuff on the street. The furniture is mostly a combination of found or flea market things and hand me downs. The chest is from my great uncle, who refurbished it. The couches are Ikea. The dining table I found on the street, but I don’t pick stuff up off the street anymore. The bedbug epidemic freaks me out.”

 

I did a shoot in an old gym in Jersey City. It was a totally dilapidated place with a weird storage area behind it, filled with these benches. The guy I was working with bought some benches for us and had them delivered the next day.”

 

These are just nicknacks, miniature sculptures. A lot of them are actually sculptural things that people have made for me, or I’ve made, or again, stuff that I’ve found in weird places.”

 

I think it’s important to have plants, because they’re alive, you have to take care of them. They are the simplest pets. The really big one has been in my family for maybe 15 years. It used to be in my moms backyard in Massachusetts and it’s lived with me for as long as I’ve been in New York, about 10 years.”

 

It’s important for me to live in Manhattan. The neighborhood I don’t care about so much about, but there is a lot of interesting history to the Bowery.”

 

We built the shelves and the day bed, which also functions as a guest bed and a big storage container. The art is mostly by friends or mine. I trade with people or get gifted art works. I buy art sometimes, but very rarely.”

 

I’ve always worked from home. I don’t like the idea of commuting, it seems like a waste of time. But there are times when I spend way to much time in here, and have to force myself to go out.”

 

I am: Tim Barber.

My home is: a live/work studio on the Bowery in NYC.

Last in: I just got a bunch of studio equipment yesterday, C-stands, from B&H.

Last out: garbage.

I read: emails.

I watch: I just watched an in-depth documentary on conspiracies surrounding the ancient pyramids.

I listen to: lot’s of things but mostly my friends radio show called Chances With Wolves on East Village Radio.

I wear: Jeans. Slippers, and my Rodarte ”Radarte” sweatshirt, recently made famous by Jay-Z wearing it to a basket ball game.

I get inspired: by everything. New York City. The internet.

I dream: It’s all a dream.
Laddar