Meet The Artist: Anna Ileby

Stilsäkra illustratören Anna Ileby (här ovan som egenritad klippdocka) har dykt upp lite överallt de senaste åren – inte minst hos bloggare som Sandra Beijer (här pratar jag förresten lite med Sandra i GP), Elsa Billgren, UnderbaraClara, Emma Sund och Monojosefino. Personerna på hennes bilder ber aldrig om ursäkt för sig, och det gör inte hon heller. Dessutom bor hon i ett drömrött hus med vita knutar, fullt av loppisfynd och hemmapyssel. Vi ville veta mer om både konsten och inredningen – och varför hon aldrig slutar att inspireras av bloggosfären. 

Hur blev du illustratör?

Jag är utbildad konstnär men har alltid haft en förkärlek för pennor lite mer än för penslar så det föll sig ganska naturligt att använda sig av det och sedan visade det sig att folk uppskattade mitt tecknande och på den vägen är det!

Annons

Vad inspirerar dig?

Människor! Speciellt ensamma människor ligger mig lite extra varmt om hjärtat. Eller rödhåriga personer, för det är så roligt att teckna!

Du har ritat de flesta av våra stora bloggare – vad är det som fascinerar dig?

Jag gillar att bloggvärlden är så egocentrerad. Det är helt okej att bara skriva om sitt liv, fota sig själv och liksom höja sig själv till skyarna! Det tycker jag är toppen och väldigt inspirerande, så då tecknar jag gärna det också. Människor med självförtroende är inspirerande.

Har du något drömuppdrag?

Ja, att teckna ett modereportage i ELLE, det hade varit mitt absoluta drömuppdrag! Men en vacker dag så kanske…

Hur ser det ut hemma hos dig?

Färglatt! Jag klär mig, inreder och tecknar på ungefär samma sätt. Färgglatt och med tydliga brytningar och kontraster. Ljust och fräscht är verkligen ingenting för mig, har nog aldrig köpt en vit färgburk i hela mitt liv! Varför ha vita väggar när man kan ha turkosa?

Du verkar så bra på att loppisfynda, vad är dina bästa tips?

Mitt bästa tips är att vara där när det öppnar! Alla loppisfantaster är där precis vid öppning och då gäller det att knö sig fram och springa till de bästa fynden. Kommer man 30 minuter efter öppning är alla de bästa grejerna redan bort. Sedan gäller det att gå ofta, jag är på samma loppis minst två gånger i veckan för att alltid hålla koll ifall de får in något nytt. Dagarna mitt i veckan är bäst för då är det bara pensionärer där eftersom alla andra jobbar. En stor fördel med att vara sin egen chef, loppisfrihet!

Hur gör man om man vill köpa ett konstverk av dig?

Man mailar mig och säger vad man vill ha och sen håller man tummarna att den finns kvar. Annars beställer man en egen teckning efter egna önskemål!

For English, click ”Läs mer”!

Illustrator Anna Ileby (above as a self-drawn paper doll) have appeared all over the place in recent years – not least among bloggers like Sandra BeijerElsa BillgrenUnderbaraClaraEmma Sund and Monojosefino. She also lives in a dreamy red house with white cornerns, full of flea market finds and homecrafted gems. We wanted to know more about her art and decoration style – and why she never gets tired of the blogosphere.

 

How did you become an illustrator?

I am a trained artist but I’ve always had a penchant for pencils more than brushes so it seemed quite natural to use that. Then it turned out that people appreciated my illustrations so that’s the road I’m going!

 

What inspires you?

People! Especially lonely people are close to my heart. Or redheads, because they’re so fun to draw!

 

You’ve drawn most of the biggest Swedish bloggers numerous times – what is it about them that fascinates you?

I like that the blogosphere is so egocentric. It’s okay to just write about your own life, photograph yourself and raise yourself to the skies! I think this is great and very inspiring, so I like to draw that. People with self-confidence are inspiring. 

 

Do you have any dream projects?

Yes, to illustrate a fashion feature in ELLE, that would be my absolute dream assignment! But one day maybe ….

 

What does your home look like?

Colorful! I dress, decorate and draw in a similar way. Coloorful, with sharp borders and contrasts. Bright and fresh is really nothing for me, I have never bought a can of white paint in my entire life! Why have white walls when you can have turquoise?

 

You seem to be a flea market master, what are your best tips?

My best advice is to be there when it opens! All flea market fans are there right at the opening, and fight and run for the best bargains. Will 30 minutes after opening, all the best stuff is already gone. You also have to go often, I go to the same flea market at least twice a week to check if they have any new stuff. Mid-week is best, since everyone else is working. That’s one of the great advantages of being your own boss; flea market freedom!

 

If someone wants to buy a piece of art, what do they do?

You email me and say what you want and then keep your fingers crossed that I still have it. Otherwise, you can order your own piece after your specific wishes!
Laddar