Out And About: End of Century

Med End of Century har våra fina vänner Lara Hodulick och Chantal Chadwick skapat ett unikt butik+konst+event-koncept på Lower East Side. Den vackert curerade samlingen kläder, smycken, konst, prylar och möbler inspirerar oss att titta på föremål på ett nytt sätt. Häng ett keramikhalsband på väggen och det förvandlas till ett konstverk, vänd ett trasigt akvarium upp och ner och det blir ett bord. Här hittas bland andra  Abigail Wood, Cave Collective, Kiel Mead, Samantha Pleet och Martine Ali. Välkommen till End of Century!

Annons

Vi vill också passa på att skicka ett stort tack till Sofi (och ett ännu större GRATTIS till bebin) och Marcella för att ni länkat till New York Nests – vi hoppas att alla nya läsare fortsätter att titta in! Om det är något ni vill veta, tveka inte att fråga oss här eller på mejlen <3.

”Vi öppnade som en popup först och trodde aldrig att vi skulle ha butiken så här länge. Vi fick möjligheten att ta över en butiksyta och ville inte skapa ännu en typisk Lower East Side-butik. Många av våra vänner är konstnärer eller mode- och smyckesdesigners, så vi började med att sälja våra kompisars grejer, som en plattform för dem att visa upp sig. Shopping har blivit en sådan motonon, tråkig process och vi vill inte att folk bara ska komma hit och handla, vi vill ge dem en upplevelse.”

”När det gäller butikens inredning vet vi helt enkelt vad vi gillar. Vi hittar snygga grejer som egentligen inte borde passa ihop, men som på något konstigt sätt ändå gör det. Vi hittar en hel del saker på Craigslist, på vänners vindar, i Vermont… Just nu är jag helt besatt av Merida Andersons smycken (Chantal). De är i keramik, men ser lite ut som snäckor. Hon skulpturer och flätar dem själv. Hon gör också andra lergods, och det är väldigt fint med någon som kan göra flera olika produkter.”


Jag älskar Fort Makers lampan som vi har (Lara). Den är helt i min estetik. Konstnären (Noah Spencer) som skapat den är bara så cool. När vi öppnade sålde vi alla möbler också, men de gick så snabbt att vi inte hängde med, så vi var tvungna att sluta. Min mamma är träsnidare, hon har gjort bänken och bordet som är till salu. Nu har hon gjort nya grejer så jag är sugen på att byta till en ny stil.”

”Först var vi enbart New York-baserade, lokala, men nu har vi designers från Ukraina, Berlin … Eftersom det rör sig om nya, mindre konstnärer, så när vi väl har fått kontakt blir vi ofta vänner. De måste alla vara lite okända och oupptäckta och ha en obskyr kvalitet i sitt arbete. Vi kommer aldrig att förändra oss bara för att tjäna pengar.”

”Konsten roterar var sjätte vecka. Vi arbetar med att skapa ett fullt integrerat butiks- och konstkoncept. Vi har också performancebaserade events. I somras hade vi en ljudserie, där vi tog in sju olika ljudkonstnärer som skapade verk specifikt för det här utrymmet och framförde dem. Vi har organiserat tidningsreleaser, skivsläppsfester, modeevents. Det finns inga gränser.”

”Vi är nästan aldrig oense när det gäller estetik. Båda gillar verkligen metall och båda gillar verkligen trä. Utom en gång, när Chantal hittade ett akvarium med ett kulhål i och ville förvandla det till ett bord. Vi gjorde faktiskt det, ett tag hade vi akvariet som bord.”

For English, press ”Läs mer”. 

With End of Century our dear friends Lara Hodulick and Chantal Chadwick have created a unique boutique+art+event space on the Lower East Side. The beautifully curated collection of clothes, jewelry, art, nicknacks and furniture inspires us to look at objects in a new way. Put a ceramic necklace on a wall and it turns into an art piece, turn a broken fish tank upside down and it becomes a table. Among the designers they carry are Abigail Wood, Cave Collective, Kiel Mead, Samantha Pleet and Martine Ali. Welcome to the End of Century experience!

 

We also want to send a huge thank you to Sofi (and a big CONGRATULATIONS on the baby!) and Marcella for linking to us – we hope all you new readers will keep coming back! If there’s anything you want to know, don’t hesitate to ask us here or in an e-mail <3.

We opened as a popup first and did not expect to have a store for this long. We basically had the opportunity to take over this retail space and we didn’t want to turn it into just another store on the Lower East Side. A lot of our friends are artists or clothing designers, jewelry designers, so we started by carrying all our friend’s stuff, a platform for them to showcase their stuff. Shopping has become this monotonous, boring thing and we didn’t want people to come here and shop, we wanted them to have an experience.”

 

First we were only New York-based, local, but now we have designers from Ukraine, Berlin… Since it’s smaller, emerging artists, when we do actually connect with them they become friends. They all have to to be a little bit unknown and undiscovered, with an obscure quality to their work. We’re never going to change just to make money.”

 

The art work is rotating every six weeks. We’re working on having a fully integrated art concept space. We also have performance based events. We did a sound series this summer, where we took in seven different sound artists who created pieces specifically for this space and performed them. We’ve done publication release parties, record release parties, trunk events. There’s just no limits.”

 

Right now I’m really obsessed with the pieces by Merida Anderson (Chantal). They’re ceramic but sort of looks like shells. She makes the ceramics herself and then braids them. She also does pottery, and it’s just nice to have someone who does multiple products. I love the Fort Makers lamp that we have here (Lara). It’s just my aesthetic. The artist (Noah Spencer) who creates it is just so cool.”

 

When it comes to the interior of the store we just sort of know what we like. We just find cool stuff. You wouldn’t think they’d make sense together, but they do. We find a lot of stuff on Craigslist and hunting in people’s attics, in Vermont. When we started we were selling all the furniture too, but it was actually going to quickly for us to keep up with, so we had to stop. My mother (Lara) is a wood-maker, she made the bench and the table. Those are for sale and she’s been making more so I want to bring in a different style.”

 

We almost never disagree on aesthetics. We both really like metal and we both really like wood. Except one time when Chantal found this fish tank which had a bullet hole and she wanted to make it into a table. Which we actually did, we had it as a table for a while.”

 

 

 
Laddar