Spring Fairs 2013

För de som inte fått nog efter Formex så är det snart dags för Stockholm Furniture & Light Fair som öppnar 5 februari på Stockholmsmässan. Vi skulle gärna kolla in vad som är nytt från HDK, och kolla in Växbolins monter, vi gillar linne i inredningsdesign och deras enkla formgivning. I samband med mässan så pågår också Stockholm Design Week med events runt om i stan.

Annons

Om du ska till New York i vår och är sugen att gå på mässor så finns det en hel del alternativ, här är några tips på konst och design-mässor.

The Metro Show 24-27 januari
På torsdag öppnar The Metro Show för andra året på Metropolitan Pavilion, 125 West 18th Street. Mässan är en samling av modern konst, design samt en hel del americana och konst från amerikanska urinvånare.

Winter Antiques 25 januari- 3 februari
I slutet av januari är det också dags för Winter Antiques show på Park Avenue Armory som blandannat  har en kväll dedikerad åt unga samlare.

The Armory Show  7-10 mars
Chelsea är New Yorks konstdistrikt i allmänhet, och förhoppningsvis har våren kommit så man kan gå runt där när The Armory Show slår upp dörrarna på Pier 90 och 94 i Chelsea. The Armory Show har som ledord att visa den bästa konsten från 1900- och 2000-talet och samlar ett stort antal internationella och inhemska gallerier. I samarbete med flera lokala gallerier och institutioner arrangeras under samma vecka Armory Arts Week (5-10 mars) med events runt om i New York.

The Independent 7-10 mars
De stora mässorna i all ära, men vi ser nog mer fram emot The Independet som också hålls i Chelsea på 548 West 22nd Street. Även de är värdar till ett stort antal internationella gallerier och har i år fokus på de ideella organisationer i Chelsea som drabbades hårt av orkanen Sandy. Bland deltagarna finns performance-lokalen The Kitchen och en av våra favorit bokaffärer, Printed Matter. En intressant del av mässan kommer nog också att bli deras samarbete med arkitekten Christian Wassmann, som har starka band till konstscenen. Han har även designat East Village Radio som är en fantastiskt liten fin radiostation på 1st Avenue, vilket i sig är värt ett besök.


The Spring Show
2-5 maj
The Spring show på Park Avenue Armory arrangeras av AADLA – Art and Antique Dealers Leauge of America. Vårshowen är kanske främst för samlare, men kan även vara intressant för andra besökare, de visar allt från finsnickeri till antika artefakter till morderna målningar och dekorativ konst. Mässan sponsras även av ASPCA, The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, vilket är ett extra plus i kanten.

International Contemporary Furniture Fair 18-21 maj
En av årets höjdpunkter för inredningsdesign är ICFF som firar 25-års jubileum på Jacob. K. Jarvits Conventions Center.  I år kommer över 500 utställare från 30 länder till ICFF och de visare möbler, mattor, material, tapter, textilier, accessoarer, utomhusmöbler och köks-och bad-inredningar för både hem och företag. Det är en salig blandning, men det är också det som gör mässan intressant. Personligen gillar jag när mer banbrytande design visas tillsammans med bruksföremål. 18-20 maj behöver man presspass för att komma in men den 21 maj öppnas dörrarna för allmänheten. (Läs även mer om en av förra årets utställare här)

I samband med ICFF pågår även Wanted Design 17-20 maj, Terminal Stores Building, 11th avenue mellan 27th och 28th street

Andra länkar:
Architectual Digest Home Design Show 21-24 mars, Pier 94, 55th street 12th avenue.
American Design Club ordnar ibland events.
New York Design Week var förra året en bra källa för events kring ICFF. Deras hemsida är inte uppdaterad för i år, men har sett att de ska göra något liknande i år igen.
NOHO Design District är inte heller uppdaterad sen förra året, men har mycket bra länkar och inspiration!

De kommande dagarna kommer vi göra flera spännande hembesök så kolla in igen senare i veckan!

Bilder lånade från Stockholm Furniture and Light Fair och Armory Show.

For English, click ”Läs mer”

If you haven’t had enough of desing visiting Formex it’s soon time for Stockholm Furniture & Light Fair that opens February 5 at Stockholmsmässan.
We would like to check out what’s new from HDK, and check out Växbo Lens booth, we like linen in interior design and their simple designs. In conjunction with the fair, is also underway Stockholm Design Week with events around the city.

If you’re going to New York in the spring and is eager to go to art and design shows, there are a lot of options, here are some reccomendations for art and design fairs.

The Metro Show, January 24-27
The Metro Show opens this Thursday and is held for the second consecutive year at the Metropolitan Pavilion, 125 West 18th Street. The show is a collection of contemporary art, design as well as americana and art from native americans.

Winter Antiques Show January 25-February 3
In late January, it is also time for the Winter Antiques Show at the Park Avenue Armory, and among other things there will be an evening dedicated to young collectors.

The Armory Show, March 7-10
Chelsea is New York’s art district, and hopefully spring has come by the time The Armory Show opens its doors at Pier 90 and 94 in Chelsea.

The Armory Show is dedicated to showing the best art from the 20th and 21st century and have invited a large number of domestic and international galleries to the show. In cooperation with several local galleries and institutions Armory Arts Week (March 5-10) is also held during the same week with events around New York City.

The Independent March 7-10.
The large fairs are great, but we mostly look forward to the The Independet which also opens in Chelsea at 548 West 22nd Street. They are also hosts to numerous international galleries and has this year focused on the nonprofit organizations in Chelsea which was hit hard by Hurricane Sandy. Participants include performance-room The Kitchen and one of our favorite bookstores, Printed Matter. Also, an interesting part of the show will probably be their collaboration with architect Christian Wassmann, who has strong ties to the art scene. He’s also the designer of East Village Radio, which is a wonderfully nice little radio station on 1st Avenue, which in itself is worth a visit.

The Spring Show May 2-5
The Spring Show is held at Park Avenue Armory and arranged by AADLA – Art and Antique Dealers League of America. While the Spring Show is perhaps mainly for collectors, others may also find the show interesting since they show everything from carpentry to ancient artifacts to contemporary paintings and decorative arts. The fair is sponsored also by the ASPCA-The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, which is an added plus.

International Contemporary Furniture Fair, May 18-21
One of the highlights for interior design is the International Contemporary Furniture Fair, which celebrates its 25th anniversary at Jacob. K. Jarvits Conventions Center. This year, over 500 exhibitors from 30 countries at ICFF and will show furniture, carpets, materials, tapter, textiles, accessories, outdoor furniture and kitchen and bath furnishings for both home and commercial spaces. It’s a large mix, but it’s also what makes the show interesting. Personally I like when more groundbreaking design is shown together with appliances. May 18-20 is only for the press and businesses, but May 21 it will open its doors to the public. (Also read more about one of last year’s exhibitors here)

Wanted Design will also be open In conjunction with the ICFF on May 17-20 at Terminal Stores Building, 11th Avenue between 27th and 28th street

Other links:
Architectual Digest Home Design Show March 21 to 24, Pier 94, 55th Street 12th Avenue
American Design Club organizes events sometimes
New York Design Week was last year a good source for events around the ICFF. Their website is not updated for this year, but I have heard that they will do a similar thing this year.
Noho Design District is also not updated since last year, but has very good links and inspiration!

In the coming days, we will make several exciting home visits so check back later in the week!

Photos borrowed from Stockholm Furniture and Light Fair and the Armory Show.
Laddar